Meteen naar de inhoud

over ons

Personeels- en alumnikoor UGent

onze visie & missie

Clangent is een vereniging die “durf samen zingen” centraal wil stellen binnen haar werking. We willen zingende UGent’ers (alumni en personeel) verenigen in een kwalitatief koor dat durft samen nieuwe wegen in te slaan. Een warm en vertrouwd nest waar we elkaar kunnen ontmoeten, elkaar respecteren en op elkaar kunnen bouwen: plezier hebben aan het samenzijn, in al haar facetten. Zo maken we samen een koor waarin alle leden zich veilig en verbonden voelen zodat ze elkaar inspireren om samen (muzikale) uitdagingen aan te gaan: durven onbetreden paden in te slaan, durven buiten de lijntjes te kleuren, en durven te experimenteren met repertoire en optredens. We willen mensen aansporen om uit hun comfortzone te treden om zo samen te groeien, op zowel muzikaal als persoonlijk vlak. Door samen muziek te maken, emoties te delen en naar kwaliteit te streven, hopen we dit te bereiken. Samen zingen zorgt ervoor dat we verbinding voelen en durf aan de dag leggen.